Martin Ružbarský – výroba zbroje a historických doplnkov

ZAČIATKY

Už od malička ma lákala história. Po skončení strednej školy v odbore univerzálne obrábanie kovov som sa rozhodol zhotoviť svoju prvú zbroj. Začiatky boli veľmi ťažké, keďže neexistovali žiadne výrobné postupy ani záznamy. Svoje prvotiny som preto vyrábal metódou pokusu a omylu. Zaujímavosťou je, že som nemal nikdy k dispozícii skutočnú zbroj. A exponáty vystavené v slovenských múzeách a hradoch disponovali väčšinou nie príliš vydarenými kópiami. Inšpiráciu som teda čerpal najmä z fotografií a nákresov, ktoré som získal z kníh, alebo internetu. Neskôr som sa dostal k šermiarskym skupinám a šermiarskemu majstrovi Petrovi Kozovi, ktorý mi v začiatkoch pomohol.

VÝVOJ

Od roku 1997 som sa začal venovať výrobe zbroje popri zamestnaní. Hlavne pre svoju potrebu a neskôr pre potrebu skupiny historického šermu SARUS, ktorú som založil. Postupom času nás členovia ostatných skupín začali chváliť a informovať sa, odkiaľ máme také krásne brnenia a vznikla požiadavka vyrobiť niečo aj pre ostatné skupiny. Keďže sme účinkovali aj v programoch pre múzeá, aj tie si všimli moju prácu a mali ďalší záujem.

SÚČASNOSŤ

Práce na výrobe zbroje sú časovo náročné a keďže mi zabrali celý voľný čas, rozhodol som sa, s podporou svojej rodiny, že si otvorím živnosť a budem sa tomu venovať už naplno. Dňa 9.8.2021 som si otvoril živnosť, zariadil som si vlastnú dielňu, nakúpil profesionálne vybavenie a výrobe sa venujem naplno. Do tej doby som si zdokonalil výrobné postupy a technológiu.

Pozrite si galériu mojich historických zbrojí a doplnkov: