Referencie

ZBROJ, KOSTÝMY A DOPLNKY

Moje zbroje vlastnia mnohé šermiarske skupiny a múzeá nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Skupiny historického šermu, ktoré používajú moje brnenia a ďalšie výrobky – Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel (Bratislava), Wagus (Trenčín), Cassanova (Banská Bystrica), Jago (Spišská Nová Ves), Aramis (Košice), Sarus (Prešov), Berezum (Brezno).

Moje brnenia a historické repliky sú vystavené v múzeách na Spišskom, Ľubovnianskom a Kapušianskom hrade (aj dobové kolotoče a hry pre deti).

So skupinou historického šermu v mojich výrobkoch vystupujeme na hradoch a zámkoch po celom Slovensku a prezentujeme sa aj v zahraničí – Taliansko, Poľsko, Chorvátsko, Dánsko, Rakúsko, Česko.

Antické brnenia mali možnosť diváci vidieť aj na Natale di Roma – Oslavách založenia večného mesta Ríma (2013, 2015, 2017, 2019).

Rímska légia a gladiátori zo skupiny Sarus na Natale di Roma
Rímski legionári a gladiátori zo skupiny Sarus na Natale di Roma

ORGANIZOVANIE PODUJATÍ

Som organizátorom alebo spoluorganizátorom viacerých podujatí historického šermu, sprievodov, alebo ukážok súbojov, či akcií na kľúč.

Najväčšia akcia – Návrat rytierov pod Kapušianskym hradom v spolupráci s obcou Kapušany.

XV. légia – prezentácia na Oslavách založenia večného mesta Ríma v Taliansku. V roku 2013 ako spolu organizátor a v rokoch 2015, 2017 a 2019 už ako hlavný organizátor slovenskej reprezentačnej výpravy.